1935 - 1944

  • 1935

1935-(begin) 1936

1935 was de aanloop naar de legendarische jaren 1936 en 1937 waarin Oostende weer de draad oppakte met de grote internationale tornooien. Daar gaan we uitgebreid op in, vandaar dat ik hier ook bondig de overige zaken uit 1936 zal bespreken. In 1935 werd er geëxperimenteerd door het clubkampioenschap in 1 reeks te laten spelen. Ook later is er nog heel veel op deze manier gespeeld, maar wanneer er veel spelers zijn zoals nu lijkt het toch voor de meesten interessanter om in reeksen te spelen. Omer Decoster kon zijn titel verlengen met het kleinste verschil.

 

 

 

In de zoektocht naar nieuwe leden werden allerlei strategieën uitgedacht waarvan de anti-blitzcampagne mij de opvallendste leek. Momenteel trekken blitztornooien het grootste aantal leden, maar misschien moeten ook wij op zoek naar een nieuwe strategie. Welk clublid helpt ons om een strategie te ontwikkelen om ons ledenaantal nog verder te boosten? De contacten met de wereldkampioen blindschaken Koltanowksi (zie vroeger) vormden de aanloop naar het internationaal tornooi. Eind 1935 kreeg de kosk te horen dat ze hun vertrouwde lokaal Hôtel Bristol dienden te verlaten. Begin 1936 kreeg de Kosk een nieuwe vestigingsplaats : namelijk Hôtel Universel (wie helpt mij voor meer informatie, ik heb het onderstaande gevonden op internet).

 

 

Neoclassicistisch hotel Chopin

Adolf Buylstraat 1A, Oostende (West-Vlaanderen) Adolf Buylstraat nr. 1A. Neoclassicistisch hotel, voorheen “HOTEL UNIVERSEL”, thans “CHOPIN”, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Breed huis van vier traveeën en vier bouwlagen onder pannen zadeldak. Sober, bepleisterd en wit beschilderd gevelparement onder aflijnende houten gootlijst met tandlijstje. Rechthoekige vensters op doorlopende onderdorpels; gietijzeren borstweringen; tweede bouwlaag met balkon. Aangepaste begane grond.

 

 

Jammer genoeg was er ook treurig nieuws met het overlijden van erevoorzitter G. Verhaeghe (waar ik voor de rest jammer genoeg weinig informatie over heb gevonden), maar gelukkig werd E. Van Glabbeke bereid gevonden zijn functie in het bestuur over te nemen. Onze gids en secretaris Richard Boddaert beleefde zijn hoogtepunt in 1936 door te titel van clubkampioen te veroveren voor de onklopbaar gewaande Decoster. Het lidgeld van 35 frank lijkt peanuts, maar ik zoek nog altijd een economist/schaker die mij weet te vertellen hoeveel 1 frank in die tijd ongeveer waard was. Volgens mijn opzoekwerk moet dit berekend worden met de index van de consumptieprijzen en bijpassende omrekeningscoëfficiënten en zou dit neerkomen op ongeveer 1100 frank, dus 27 euro wat toch wel gevoelig lager ligt dan nu (de mensen dan kregen er uiteraard ook minder voor terug, zoals de fenomenale lessen die heden ten dage worden aangeboden :-)). En net zoals vandaag waren de rijkste mensen toen vaak diegenen die het minst graag hun centen uitgaven. Misschien dat ze met die houding rijk geworden zijn natuurlijk…

 

 

De zoektocht naar sponsors leverde uiteindelijk 7950 frank op, met de vorige berekening komt dit neer op 250000 frank, toch zo'n goeie 6000 euro. Bovendien kon het bestuur het tornooi laten plaatsvinden in het prestigieuze Kursaal, net zoals in het begin van de eeuw, fantastisch toch!

 

 

© 2013 – 2018 Olivia & Michaël